Home

De meest markante figuur van de schutterij is zonder twijfel de koning, al dan niet vergezeld van een bevallige koningin. Omhangen met een prachtig palet van zilveren koningsplaten, vormt hij letterlijk en figuurlijk het schitterende middelpunt van de vereniging. En zo wordt hij door de andere schutters ook bejegend. Elke schutter kan koning worden. Naar eeuwenoud gebruik wordt in het najaar door de leden van de schutterij volgens reglement ‘op de vogel geschoten’. Omgeven met een feestelijk ritueel wordt een stevige blok hout met de (rudimentaire) vormen van een vogel op een hoge stand geplaatst. Nadat de ‘oude koning’ en de wereldlijke en geestelijke beschermheer (een notabele uit het dorp en de pastoor) het openingsschot hebben verricht, schieten de leden in volgorde van loting om de beurt net zolang op het blok, tot een laatste stukje overblijft. Degene die dit naar beneden schiet, mag zich gedurende het komende jaar koning van de schutterij noemen. Er volgt een plechtige inauguratie, met een zilveren koningskroon op de schuttershoed. Ook worden zilveren koningsvogel en koningsplaten over de schouder gehangen. Na zijn ‘ambtsperiode’ wordt zijn naam vereeuwigd op de meest recentste zilveren plaat van het koningszilver

Koningspaar 2018-2019

Koningspaar Leo Delahaye & Sylvia Zweiphenning

De meest markante figuur van de schutterij is zonder twijfel de koning,  vergezeld van een bevallige koningin. Omhangen met een prachtig palet van zilveren koningsplaten, vormt hij letterlijk en figuurlijk het schitterende middelpunt van de vereniging.

Over ons

Schutterij Sint Sebastianus

“Met vliegend vaandel en slaande trom”

Voor outer, heerdt en troon (voor kerk, haard en koning(in) is het devies van de schutterijen).

Schutterijen in Limburg vinden hun ontstaansgeschiedenis in de 14e en 15e eeuw na Christus. In de veelal kleine boeren-gemeenschappen was er sprake van kleine onbeschermde gemeenschappen die vanwege de zekere geïsoleerde ligging op elkaar waren aangewezen. Het elkaar helpen, ongevraagd en onbetaald was een eerste levensvoorwaarde. Door de onbeschermde ligging van de gemeenschap was de verdediging van de kerk, kapel, boerderijen, veestapel en mensen een uiterst moeilijke zaak. Tegen enkele rondtrekkende rovers en brandstichters kon nog wel opgetreden worden, maar tegenover grote groepen stond de bevolking machteloos.
In roerige tijden is Limburg meermalen ontvolkt geraakt. Wie kon, vluchtte naar de stad, maar voor velen was die uitweg gesloten en gingen in het brutale geweld ten onder.

De Schutterij van Schinnen stond in de 16e en 17e eeuw onder direct bevel van de heer van Schinnen. Deze woonde op het kasteel Terborg, alwaar ook de misdadigers werden gevangen gezet, berecht en naar de galg gebracht in Daniken. Het was de taak van de schutterij de boeven (denk aan de bokkenrijders) te vangen, te bewaken en op hun laatste tocht naar de galg te brengen.

Op de dag van vandaag is het een eer voor onze schutterij om op kermiszondag de processie en het Allerheiligste te begeleiden. Om zeven uur ’s morgens worden er kamers geschoten, dit gebeurt ook bij de zegen met het Allerheiligste. Verder heeft onze schutterij een taak bij de Nachtmis met Kerstmis om de deuren van de kerk te bewaken, om bij een eventuele calamiteit deze ver open te zetten en de mensen veilig naar buiten te begeleiden. Zo lang er geen problemen zijn is het een representatieve functie.